Vi leverer telt og utstyr i heile Sogn og Fjordane!


Telt skaper ei god ramme og sikrar ditt arrangement. Vi har gode praktiske telt løysinger, anten det er til små eller store arrangement.

Vi leverer og monterer over heile fylket, men dei minste telta våre kan du lett montere sjølv. Skal du derimot ha eit stort arrangement har vi meir robuste og proffe løysingar som våre folk monterer og demonterer for deg. Vi held til i Sogndal kommune, noko som betyr kort veg til dei fleste område i fylket. 

TELT - BORD - STOLER - GOLV - VARME - BENKER - CATERING - SCENE - LYS - LYD

Inne3.JPG.opt378x283o0,0s378x283.JPG